Reglement

Afdrukken

Reglement voor het 47ste Schoolschaaktoernooi van Nissewaard.

Het reglement voor de editie van 2019 is op dit moment in ontwikkeling, vanwege de wijziging naar een middagtoernooi i.p.v. een meerdere weken competitie.

 

De basis voor ons schoolschaakreglement is het officiële FIDE-reglement. Op verschillende punten zijn echter bepaalde versoepelingen en aanpassingen nodig. Dit, omdat:

1. Ons schoolschaaktoernooi grotendeels gedecentraliseerd plaatsvindt en er dus in de meeste gevallen geen officiële arbiter ter plaatse aanwezig is.
2. Er bij de meeste scholen geen schaakklokken aanwezig zijn, waardoor ook de tijdsduurbepalingen minder strikt genomen kunnen worden.
3. De rondes niet op één dag, maar verspreid over meerdere weken plaatsvinden en dus de beschikbaarheid van spelers (afwezigheid door ziekte of andere omstandigheden) kan wisselen.
4. Het schoolschaaktoernooi voor veel kinderen een eerste opstap naar het schaakspel is en er dus vaak nog veel te leren valt.

Het toernooi staat en valt met de sportiviteit, coulance(flexibiliteit) en gevoel voor rechtvaardigheid van de teambegeleiders van de deelnemende teams. Omdat het toernooiboekje te weinig plaats biedt publiceren we op onze website naast het FIDE-reglement, ook het uitgebreide schoolschaakreglement als apart document. In het schoolschaakreglement treft u tevens aan welk deel van het FIDE-reglement voor ons van toepassing is. Hierin terug te vinden zijn regels omtrent:

1. De samenstelling van de schaakteams.
2. De speelomgeving en het schaakmateriaal.
3. De rol en het gedrag van de begeleiders.
4. Het gedrag van de spelers.
5. De regels van het schaakspel.
6. Wedstrijdregels.
7. De speeldata, tijdstip en speelduur.
8. Puntentelling en criteria voor rangorde.
9. Wedstrijdleiding en eventueel beroep.

Tot slot:
De algemene leiding van dit toernooi berust bij de schoolschaakcommissie. Zij is belast met de uitvoering en handhaving van het reglement en beslist in alle geschillen en onvoorziene gevallen. De schoolschaakcommissie kan taken delegeren aan een aangewezen competitieleider. Tegen de door de schoolschaakcommissie genomen beslissingen is geen beroep mogelijk. We adviseren sterk om alle regels aandachtig door te lezen. Daarmee kunnen misverstanden worden voorkomen!

 

Reglement voor het Schoolschaaktoernooi van Nissewaard.

Artikel 1. Schaakteam

Een team bestaat uit 5 spelers en maximaal 3 reserves die als leerling van de school of vestiging staan ingeschreven. Zijn er meer teams dan moet team 1 het sterkst zijn. Team 1 mag geen spelers aan team 2 leveren, maar omgekeerd is toegestaan. (Bij bv. afwezigheid door ziekte e.d.)

Artikel 2. Bordvolgorde

De bordvolgorde is na de 1e wedstrijd bindend. De sterkste speler speelt op bord 1, die daarop volgt op 2 enz.

Artikel 3.Reserves

De reserve speelt op het bord van de afwezige, óf de spelers schuiven door naar een 'hoger' bord, en speelt de reserve op bord 5. Bord 5 kan als wisselbord gebruikt worden. Behaalde punten komen toe aan de reserve, en tellen mee voor het totaal voor het team.

Artikel 4. Schaakmateriaal

Het bord moet uitgevoerd zijn in lichte en donkere, goed te onderscheiden velden van tenminste 4 x 4 cm. De stukken zijn van het 'Staunton'- type, waarbij de Koning tenminste 7 cm hoog is. Indien bord en/of stukken in belangrijke mate hiervan afwijken kan de begeleider van het uitspelende team weigeren de wedstrijd te doen spelen.

Artikel 5. Bord, kleur en uitslag

Door de toernooileiding wordt per ronde aangegeven welke teams tegen elkaar spelen. Het eerstgenoemde team speelt thuis en speelt met ZWART op bord 1, 3 en 5 en met WIT op bord 2 en 4. De begeleider van de thuisspelers voert op de website de uitslag in. Indien dit niet mogelijk is wordt de Schoolschaak-cie. per e-mail geïnformeerd.

Artikel 6. Puntentelling

Bordpunten per speler: winnaar krijgt 1 punt; bij remise ½ punt en de verliezer 0 punten. Teampunten: winnaar krijgt 2 wedstrijdpunten [3 of meer bordpunten], bij remise 1 wedstrijdpunt [2½-2½], en bij verlies 0 wedstrijdpunten.

Artikel 7. Klok

De wedstrijden worden zonder klok gespeeld. De maximale schaaktijd per partij bedraagt 60 minuten. Indien er na deze tijd geen winnaar is, en geen remise wordt overeengekomen, is de 50-zetten regel van toepassing (Indien er gedurende 50 zetten geen stuk is geslagen is het remise).

Artikel 8. Kampioen

Het team dat de meeste wedstrijdpunten behaalt is “Schoolschaakkampioen van Nissewaard”. De volgorde aan het einde van het toernooi wordt bepaald door het aantal wedstrijdpunten. Als dit gelijk is, beslist het aantal bordpunten. Als aan het einde van het toernooi twee of meer teams hetzelfde aantal wedstrijdpunten en hetzelfde aantal bordpunten hebben, wordt hun volgorde bepaald door het aantal bordpunten uit de onderlinge wedstrijd. Als het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijden gelijk is, beslist het aantal bordpunten in de onderlinge wedstrijden met weglaten van het laatste bord. Als dit ook gelijk is, met weglaten van het een na laatste bord; en zo verder. Als dit geen beslissing brengt, dan is er sprake van een gedeelde plaats.

Artikel 9. Speelsysteem

Het toernooi verloopt in minimaal 5 ronden tot maximaal 7 ronden volgens het Zwitserse systeem op weerstandspunten. Elke ronde word ingedeeld door de door Schoolschaakcommissie aangewezen competitieleider. De wedstrijden wordt gespeeld tussen maandag 12 uur en de daaropvolgende donderdag 17 uur. In deze periode spreken de scholen samen af wanneer de wedstrijd wordt gespeeld. Het initiatief daartoe wordt genomen door het thuisspelende team.  Het aantal ronden wordt door de schoolschaak-cie. vastgesteld a.d.h.v. van het aantal deelnemende teams en wordt uiterlijk op de maandag voor de start van ronde 1 aan de deelnemende scholen/teams bekend gemaakt.

Artikel 10. Begeleiding en toeschouwers

Alleen personen die als zodanig zijn aangemeld bij de schoolschaakcommissie mogen optreden als teambegeleider. Vervanging dient voor aanvang van de wedstrijd te worden gemeld. Teamleiders bemoeien zich niet met de wedstrijd, behoudens overleg met elkaar over onregelmatigheden. Toeschouwers onthouden zich van gedrag dat storend kan zijn voor de schakers. Spelers die klaar zijn met hun partij worden beschouwd als toeschouwers.

Artikel 11. Arbitrage

Een meningsverschil tussen teambegeleiders betreffende (aspecten van) de wedstrijd wordt bij voorkeur gezamenlijk (in overleg met de Schoolschaakcommissie) opgelost. Indien dit niet mogelijk blijkt neemt de begeleider van de thuisspelende partij een beslissing. De begeleider van het uitspelende team kan tegen deze beslissing bezwaar maken bij de Schoolschaakcommissie, die indien nodig arbitrage door de competitieleider kan verzoeken. De uitspraak van de schoolschaakcommissie is bindend.

 

Basisregels

1. Zetten van stukken.

- een stuk mag maar met 1 hand aangeraakt worden.
- bij rokade moet eerst de Koning en dan pas de Toren gezet worden
- aanraken is zetten en loslaten is gezet [ook aanraken met een stuk]. Als de stukken goed moeten worden gezet dient dat voordat je dat doet aan de tegenstander te worden gemeld.
- opzettelijk aanraken van een stuk van de tegenstander betekent slaan indien mogelijk

2. Een partij leidt tot remise indien:

- dat door de spelers wordt besloten (altijd eerst overleggen met de teambegeleider(s)
- er geen af te dwingen winst kansen meer zijn:

a. Koning tegen Koning.
b. Koning met Loper tegen Koning.
c. Koning met Paard tegen Koning.
d. Koning met twee Paarden tegen Koning
e. Na toepassing van de 50-zetten regel geen schaakmat ontstaat
f. Dezelfde stelling 3x op het bord ontstaat, en er tussentijd geen stuk is geslagen
g. Er sprake is van pat

3. Pat is de situatie waarin de koning niet schaak staat, maar geen zet kan doen zonder zichzelf schaak te zetten, terwijl een zet met een ander stuk niet mogelijk is. Pat leidt tot remise.

N.B. Kijk als teambegeleiders (in goed overleg!) of al deze zaken goed verlopen en corrigeer daar waar nodig. Controleer bijvoorbeeld eerst of het daadwerkelijk mat is voordat de stukken worden teruggezet of opgeruimd.

 

Prijzen

- De Kampioen verdient de wisselbeker gedurende één jaar. Wordt de wisselbeker 3 jaar achtereen gewonnen, dan blijft deze in het bezit van het winnende team (school).
- De teams op de eerste 5 plaatsen verdienen een beker.
- De teamleden (inclusief de reservespelers) van de beste 3 teams verdienen een medaille.
- De beste schaker op het eerste bord is individueel kampioen van het Schoolschaaktoernooi en verdient een beker.
- De beste schakers op de borden 1 t/m 5 verdienen een medaille.